Hvorfor engasjerer fotball så mye, også for de som bare ser på?

Fotball som vi kjenner det i dag ble funnet opp i England i 1848, og sporten ble raskt spredt gjennom Europa og Sør-Amerika på grunn av at England var på høyden av sin imperietid. I dag er fotball på de fleste måter den mest populære sporten i verden, og så mye som én milliard mennesker følger med på finalen i fotball-VM. Det gjør fotball til den klart mest sette sporten i verden, men hvordan engasjerer fotball så mye, også blant de som bare ser på?

Kilde: Unsplash

Imot alle odds?

Fotball ble raskt populært rundt om i verden etter etableringen på 1800-tallet. Det var en sport som krevde lite utstyr, noe som gjorde at de fleste kunne delta om de ønsket. Det var også få andre etablerte lagsporter på tidspunktet, noe som gjorde at konkurransen om å bli etablert som en populær sport var lav.

Likevel skriver førsteamanuensis ved NTNU Arve Hjelseth at fotball kan regnes som en populær sport imot alle odds på Høgskolen i Moldes blogg. Han påpeker at en fotballkamp er full av tilfeldigheter og flaks, og det er derfor mye som skulle tilsi at sporten ikke skulle vært så engasjerende. Samtidig trekker han frem at det er nettopp denne uforutsigbarheten og spontaniteten som kan være forklaringen på sportens popularitet. Måten fotball blir spilt på og vurdert er i stor grad subjektiv, og den eneste fasiten er sluttresultater som kan oppfattes både rettferdig og urettferdig basert på relativt subjektive vurderinger gjort av dommerne. Utfallet av kampene er derfor uforutsigbare og holder spenningsnivået jevnt høyt.

Mange konsekvenser av kamputfallet

Et kamputfall fører til mange konsekvenser, noe som også holder spenningen høy. Det spilles om opprykk og nedrykk, pokaler og penger, og alle handlinger på banen bidrar til å bestemme utfallet. Det er også mange seere som velger å gjøre konsekvensene av utfallet litt mer personlige. Mange følger med på nettsider slik som bet365 og driver med fotball tipping under en kamp, eller lager personlige veddemål med venner og setter litt ekstra på spill ved et eventuelt tap. Da er det klart at mange finner dramaet ved ikke-suksessfulle målsjanser og utvisninger ekstra spennende.

Kilde: Pexels

Det er likevel ikke funnet én fasit på hvorfor så mange lar seg engasjere av fotball. Selv om det ble anslått i 2006 at omtrent 256 millioner mennesker spiller organisert fotball ifølge Aftenposten, må man anerkjenne at sportens popularitet også til en stor grad er kulturelt betinget. Ikke alle land og kulturer er like interessert i fotball som det er andre er, så fotballens gener er ikke automatisk engasjerende. Det kan man også se innad i Norge, at desto mer fotballinteressert ens familie er, desto større er sjansen for at man selv blir interessert i fotball. Det motsatte gjelder også. Å engasjere seg for fotball er derfor også noe man blir lært opp til av de rundt seg.  

Det finnes altså ikke ett enkelt svar på spørsmålet om hvorfor akkurat fotball er så populært og engasjerende. I stedet er det trolig en blanding av kultur, uforutsigbarhet, drama, spenning og utfallskonsekvenser. Uansett hva svaret er, ser ikke populariteten ut til å synke med det første, men engasjementet for fotball er trolig noe som vil fortsette å øke i en lang tid fremover.